Mecanismes de lesió de la cèl·lula Beta en el trasplantament singènic d'illots de Langerhans

 

Files in this item

This item appears in the following Collections