Development of advanced computer methods for breast cancer image interpretation through texture and temporal evolution analysis 

    AbdelNasser Mohamed Mahmoud, Mohamed (Date of defense: 2016-07-08)

    El càncer de pit és una de les malalties més perilloses que ataquen les dones. Els sistemes de diagnòstic assistit per ordinador poden ajudar a detectar el càncer de pit de forma precoç i reduir-ne la mortalitat. Aquesta ...