Síntesi i caracterització de materials bàsics i la seva aplicació en reaccions d'interés industrial 

    Abelló Cros, Sònia (Date of defense: 2005-11-25)

    La recerca de nous catalitzadors sòlids bàsics de tipus Brønsted ha estat en el punt de mira de nombrosos estudis recents, degut al seu gran potencial per a dur a terme reaccions de condensació ald-olica. Aquests materials ...