Computations on Fullerenes: Characterization, Reactivity and Growth 

    Abella Guzman, Laura (Date of defense: 2017-11-24)

    Aquesta Tesi titulada ‘Computations on Fullerenes: Characterization, Reactivity and Growth’ es focalitza amb els mecanismes de formació i caracterització de ful·lerens prèviament detectats als experiments. Són caixes ...