Health promotion in youth as a global public health challenge: effective strategies to encourage healthy lifestyles 

    Aceves Martins, Magaly (Date of defense: 2016-07-18)

    La combinació de més d'un strategia metodològica (com el màrqueting social, la participació de la joventut, l'educació dirigida per iguals i l'ús dels mitjans de comunicació social) i strategias de cambio de antorn ...