El nivel competencial en la resolución de problemas matemáticos con los alumnos en TDAH

dc.contributor.author
Colom Torrens, Yolanda
dc.date.accessioned
2015-10-08T10:45:31Z
dc.date.available
2015-10-08T10:45:31Z
dc.date.issued
2015-10-02
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/311974
dc.description.abstract
Aquest estudi s’ocupa de conèixer el nivell competencial matemàtic que tenen els alumnes de la Secundaria Obligatòria amb dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) en les aules heterogènies de les escoles andorranes, així com de les interaccions que es produeixen quan resolen els problemes amb material didàctic amb parella (alumne amb TDAH i sense). S’emmarca en dos àmbits de coneixement: el de pedagogia de la diversitat i el de l’educació matemàtica. Des de l’àmbit de la diversitat es fa el plantejament de l’equitat en el tractament de la resolució de problemes matemàtics en aules integrades. I des de l’educació matemàtica es descriu la resolució de activitats matemàtiques i els processos seguits per l’alumnat amb TDAH. Els resultats de la prova diagnòstica ens ha mostrat les poques competències matemàtiques en la resolució de problemes complexos d’aquests alumnes respecte als seus companys sense dèficit. I el treball per parelles cooperatives (alumne amb dèficit/sense) ens ha proporcionat una nova perspectiva de l’aprenentatge de les matemàtiques. Els resultats del taller matemàtic en tasques cooperatives de parella (amb dèficit/ sense) ha posat de relleu que la majoria dels problemes són capaços de resoldre’ls correctament. En aquest estudi també s’aporten elements claus que poden ajudar a la formació matemàtica d’aquest alumnat, als professors i famílies.
cat
dc.description.abstract
This study deals with the mathematical competence that compulsory secondary students, with attention deficit hyperactivity disorder ( ADHD), have, in heterogeneous classrooms of the Andorran schools, as well as the interactions that occur when solving problems using materials in pairs ( among students with and without ADHD ). It includes two areas of knowledge: the pedagogy of diversity and mathematical education. From the field of diversity we focus on the approach of equity in the treatment of solving mathematical problems in integrated classrooms. From the mathematical education we have described solving mathematical activities and processes followed by students with ADHD . The results of the diagnostic test have shown the few mathematical skills in solving complex problems of these students compared to their peers without deficit . Regarding cooperative work in pairs ( student deficit / no ) the results have provided a new perspective of learning mathematics. The results of the workshop on cooperative mathematical tasks in pairs ( deficit with / without ) have shown that most problems have been solved correctly . This study also gives key elements to help mathematical development to these students , teachers and families.
eng
dc.format.extent
445 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universitat d'Andorra
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
TDHA
dc.subject
TIC
dc.subject
Competències
dc.subject
Resolució de problemes
dc.subject
ADHD
dc.subject
ICT
dc.subject
Competences
dc.subject
Solving problems
dc.subject.other
Ensenyament matemàtiques
dc.title
El nivel competencial en la resolución de problemas matemáticos con los alumnos en TDAH
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
373
cat
dc.contributor.authoremail
ycolom@uda.ad
dc.contributor.director
Rosich Sala, Núria
dc.embargo.terms
cap
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
TD-030-102473/201502


Documents

TESIS 2014-2015 FINAL PUBLICACIO.pdf

15.37Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)