Seguridad urbana una perspectiva global centrada en las personas. 

    Fernández Ferreira, Enrique Eduardo (Date of defense: 2014-09-08)

    Prenent en consideració la perspectiva evolutiva del concepte de seguretat, realitzen un recorregut sobre les idees que han propiciat un plantejament global i integrador en l’elaboració de les Estratègies de Seguretat ...