Explorations into Diversity at Inter and Intra Organizational Levels

Author

Capell Cohen, Ben Ami

Director

Dolan, Simon Landau

Date of defense

2015-10-09

Legal Deposit

B 25538-2015

Pages

219 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Esade

Abstract

Diversitat, en la seva essència, significa l'acceptació i el respecte. La diversitat com a artefacte suposa que cada individu es unic, i que hom ha de reconeixer les diferencies individuals. Suposa l'exploració d'aquestes diferències en un entorn segur, positives i encoratjador. Es un reconeixen de casdascu i anar més enllà de la tolerància per acceptar i celebrar la riquesa que hi ha en cada persona. Aquesta tesi ajuda a descobrir la complexitat en les organitzacions avui, mitjançant la recerca de diversitat en almenys tres nivells: (1) Inter-cultural, de les diferències entre països, (2) intracultural, en relació amb les diferències en els sistemes de valors dins la mateixa organització i (3) demogràfic, tenint en compte la identitat i característiques personals. Per perseguir aquest objectiu, la tesi presenta quatre articles que, de manera complementària, amplia el coneixement de la comunitat acadèmica. A través de la integració de diversos estudis sobre qüestions (com la recerca d'interculturalitat, valors i pràctiques en recursos humans, confiança i l'estigma), aquesta tesi exten el coneixement sobre la diversitat, alhora que ofereix unes bases solides per a futures investigacions. El projecte pretén la necessitat d'un esforç conscient, de manera individual, permetent conèixer profundament la gent amb qui treballem. És un recordatori del paper primordial que cada un pot exercir en la creació d'un entorn de treball basat en una cultura de respecte i confiança.


Diversity, at its core, means acceptance and respect. The construct implies an understanding that each individual is unique, and that one should recognize the individual differences. It is the exploration of these differences in a safe, positive, and nurturing environment. It is about understanding each other and moving beyond simple tolerance to embrace and celebrate the richness contained within each individual. The PhD dissertation helps explores the complexity of modern day organizations by researching diversity at three different levels: (1) inter-cultural, as between countries, (2) intra-cultural, as between values system in the same organization, and (3) demographic, as between personal characteristics and identities. To achieve this aim it presents four articles that together strive to complement each other and add value to the scholar community that is interested in these theme. By integrating research on related yet distinct topics such as cross-cultural research, values, HR practices, trust, and stigma the thesis expands our understanding of diversity as well as providing a board base platform for future research. This work also points out the importance for all us to make a conscious effort to truly learn about the people we work with. It is a reminder for role each one of us has for creating a working environment that is founded on a culture of respect and trust.


La diversidad, en su esencia, significa aceptación y respeto. El constructo diversidad sugiere que cada individuo es único, insta al reconocimiento de las diferencias individuales, y supone la exploración de estas diferencias en un entorno seguro, positivo y alentador. Es reconocer al otro e ir más allá de la tolerancia para acoger y celebrar la riqueza que existe en cada persona. La presente tesis doctoral ayuda a explorar la complejidad existente en las organizaciones en la actualidad, a través de la investigación de la diversidad en como mínimo tres niveles: (1) inter-cultural, a partir de las diferencias entre países, (2) intra-cultural, en relación a las diferencias en los sistemas de valores dentro de la misma organización, y (3) demográfica, teniendo en cuenta la identidad y características personales. Persiguiendo este objetivo, la tesis presenta cuatro artículos que, de manera complementaria, tratan de aportar valor a la comunidad académica interesada en el tema de estudio. A través de la integración de diversos estudios en temas relacionados (como la investigación de la interculturalidad, valores, prácticas en recursos humanos, confianza y estigma), la presente tesis amplía el conocimiento sobre diversidad, al mismo tiempo que ofrece una extensa plataforma para futura investigación. El proyecto apunta a la necesidad de realizar un esfuerzo consciente, de manera individual, que posibilite llegar a conocer de manera profunda a las personas con quienes se trabaja. Es un recordatorio del decisivo papel que cada uno puede ejercer en crear un entorno laboral basado en una cultura de respeto y confianza.

Keywords

Diversity; LGBT; Cross-Culture; Diversidad; Trust; Disclosure; Public Sector; Confianza; Human Resourcs; Values

Subjects

3 - Social Sciences; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

00_2015_Ben CAPELL_Thesis .pdf

3.855Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.