Obtenció i caracterització de mutants PHA-negatius en soques de “Pseudomonas” per la producció de compostos d'interès industrial

 

Files in this item

This item appears in the following Collections