Assaig sobre l'axiologia hindú: els quatre purusârthes. La resposta hindú a la qüestió kantiana sobre què podem esperar de la vida

Author

Duch Plana, Josep Maria

Director

Prat i Carós, Joan

Date of defense

2010-12-21

Legal Deposit

T. 1037-2011

Pages

365 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

L’autor planteja una hipòtesi defensada d’una forma transdisciplinar (filosofia, antropologia, sociologia, mitologia, psicologia…). Ens parla, seguint l’estela de Max Scheler i de Max Weber, de la relació entre els quatre valors axiològics índics (els purusârthes) i l’estructura social. Es tracta del dharma (ètica), artha (economia), kâmâ (plaers) i moksha (alliberament espiritual) ben coneguts des de la dinastia Gupta (IV-VI dC.). Ells formen el nucli essencial i l’essencialisme de l’índia eterna –el sanâtana dharma-, que ha crescut a partir de les arrels del període Vèdic i del substrat anterior a la colonització dels aris. Estudiarem els intercanvis culturals entre l’Índia i Occident especialment durant els segles XIX i XX presentant les visions colonials i post colonials des de la mirada de ‘l’efecte pizza’. Presentarem les teories de Max Müller i el neo-hinduisme bastit per Swami Vivekananda, la Teosofia d’Helena Blavatsky i d’Annie Besant i la majestuosa figura d’en Mahâtma Gandhi. Aquest treball ens ajudarà a entendre millor l’Índia. El seu estudi ens ha de permetre confirmar la hipòtesi que l’esperit estructurador dels quatre valors subjauen darrere de les més profundes especificitats de les formes i estructures socials i històriques de la civilització hindú clàssica.


The author presents a hypothesis in which in a cross-disciplinary manner (philosophy, anthropology, sociology, mythology, psychology…), he speaks, following the approach of Max Scheler and Max Weber, about the relationship between the four major axiological values of the Hindu culture (the purusârthas) and the social structure. These values are dharma (ethics), artha (economy), kâmâ (pleasure) and moksha (spiritual freedom or liberation) well known from the Gupta period, from IV to VI CE. They are the core essence and essentialism of the eternal India –the sanâtana dharma-, growing from the roots of the Vedic period and from the early substrate before the Aryan colonization. We study too the cultural exchange between India and the West in XIX and XX centuries following the colonial and post colonial constructs from the point of view of the ‘pizza effect’. From the Max Müller’s theories to the neohinduism build by Swami Vivekânanda, the theosophy of Helena Blavatsky and Annie Besant and the majestic figure of Mahâtma Gandhi. This work will help us to have a better understanding of India. Their study must allow us to confirm the hypothesis that the structuring spirit of the four values lies behind the deepest singularities of the social and historical patterns and structures of the classical Hindu civilization.

Keywords

India; Valors; Axiologia; Yoga; Gandhí; Meditació

Subjects

1 - Philosophy. Psychology; 2 - Religion. Theology; 33 - Economics. Economic science; 572 - Physical anthropology

Documents

Tesi.pdf

6.970Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)