La transición energética como matriz para el diseño de una nueva gobernanza global 

    Ricarte Lopes, Thays (Date of defense: 2017-10-13)

    La present tesi doctoral té el seu germen en una preocupació que s’emmarca dins les falles de governança del sistema món capitalista, això és, de l'estructura institucional del metabolisme social global, i en el context  ...