El comerç a l'ordenament jurídic espanyol: l’ Urbanisme comercial i la sostenibilitat urbana 

    Rodriguez Beas, Marina (Date of defense: 2013-12-17)

    Aquesta tesi doctoral té per objecte l’estudi del règim jurídic del comerç interior a l’ordenament jurídic espanyol. S’abasten les bases constitucional que incideixen en el comerç interior i les principals qüestions que ...