Learning automata with help. 

    Dediu, Adrian-Horia (Date of defense: 2015-05-14)

    Analitzem i proposem diverses versions millorades d’algorismes existents d'aprenentatge d’autòmats finits deterministes. Les nostres millores pertanyen a la categoria d'aprenentatge amb ajuda, amb l'objectiu d'accelerar o ...