Acció Comunicativa i Fet Religiós a la premsa escrita 

    Roselló Alfonso, Meritxell (Date of defense: 2019-03-07)

    El nucli d’aquesta Tesi consisteix en un anàlisi crític del tractament informatiu del fet religiós per part de la premsa escrita, de major difusió en el nostre país. Consta de dues parts complementàries. En primer terme ...