Picture languages generated by splicing and assembling til·les 

    Sagaya Mary, Anthonath Roslin (Date of defense: 2016-02-01)

    Idiomes imatge generats per Empalme i Muntatge Rajoles. L'extensió de l'estudi de les llengües oficials sobre el cas string 2 idiomes dimensionals o idiomes imatge ha estat d'interès per molt temps per les seves vastes ...