Els partits independents de caire municipalista a Cambrils: Des de la fi del franquisme fins als nostres dies 

  Klein Bosquet, Oliver (Date of defense: 2020-09-18)

  Des de la restauració democràtica a Espanya després de la mort del dictador, el General Francisco Franco, la població de Cambrils ha gaudit un nombre molt destacable de candidatures polítiques que es presentaven a les seves ...

  Franquisme i associacionisme a la Catalunya rural: El Priorat 1939-1959 

  Fortuño Bonet, Francesc (Date of defense: 2016-12-20)

  La present investigació analitza l’evolució que va tenir l’associacionisme durant la dictadura franquista, concretament entre els anys del que es coneix com a Primer Franquisme (1939-1959). Per fer-ho s’ha escollit com a ...

  Revisión crítica y análisis glotopolítico del índice de importancia internacional de las lenguas y otros «alegres guarismos» de la demolingüística hispánica. 

  Pié Jahn, Guillermo (Date of defense: 2018-07-27)

  La tesi doctoral s'emmarca en la sociolingüística crítica i l'estudi de les ideologies lingüístiques. Té un component mixt quantitatiu-qualitatiu. La part quantitativa comprèn una revisió cronològica dels recomptes ...