Emerging organic contaminants in aquatic organisms 

  Núñez Marcé, Mireia (Date of defense: 2017-07-18)

  Aquesta Tesi Doctoral se centra en el desenvolupament de nous mètodes analítics per determinar diferents contaminants orgànics emergents, com ara productes farmacèutics de consum generalitzat, els medis iodat de contrast ...

  Enantiomeric determination of chiral drugs in environmental waters 

  Fu, Yandi (Date of defense: 2022-05-03)

  Aquesta Tesi Doctoral se centra principalment en el desenvolupament i aplicació de mètodes analítics sensibles i selectius per a la determinació enantiomèrica d'un grup de catinones en mostres d'aigües mediambientals ...

  Synthesis of cyclopropenium cations by carbyne transfer catalysis and applications in novel cyclopropene syntheses 

  Jeandin, Aliénor Celine Renee (Date of defense: 2023-10-27)

  L'objectiu principal d'aquesta Tesi ha estat el descobriment i el desenvolupament de noves reaccions químiques que impliquen la transferència catalítica de carbins a alquins, i les aplicacions d'aquestes noves reaccions a ...

  The discovery and development of a Rh-catalyzed carbyne transfer platform for the skeletal modification of C(sp2)–C(sp2) bonds 

  Sarró Grané, Pau (Date of defense: 2022-04-26)

  L’objectiu principal d’aquesta tesi era descobrir i desenvolupar una nova plataforma per a la transferència de carbins catalitzada per metalls de transició per tal de descobrir noves regles de reactivitat del carboni, ...