Proton exchange membranes based on columnar side-chain liquid crystalline polyethers and polyamines 

    Montané Montané, Xavier (Date of defense: 2016-11-04)

    En l’àmbit de la investigació, els científics intenten extreure idees de la natura per poder obtenir dispositius tecnològics que ens permetin tenir una societat més sostenible. Durant los darreres dècades, un fenomen ...