Neurobehavioural effects associated with postnatal exposure to decabromodiphenyl ether in apoe2, apoe3 and apoe4 transgenic mice 

    Reverté Soler, Ingrid (Date of defense: 2012-01-20)

    El Decabromodifenil èter (BDE-209) és un retardant de la flama àmpliament utilitzat i font de preocupació a causa de la toxicitat mostrada per altres Difenil Èters Polibromats (PBDEs). La presència de PBDEs en la llet ...