More is Different: Modern Computational Modeling for Heterogeneous Catalysis 

    García Carrillo, Sergio Pablo (Date of defense: 2022-07-11)

    La combinació d'observacions experimentals i estudis de la Density Functional Theory (DFT) és un dels pilars de la investigació química moderna. Atès que permeten recopilar informació física addicional d'un sistema ...

    Unweaving complex reactivity: graph-based tools to handle chemical reaction networks 

    Garay Ruiz, Diego (Date of defense: 2023-02-10)

    La informació a nivell molecular obtinguda mitjançant estudis "in silico" s’ha establert com una eina essencial per a la caracterització de mecanismes de reacció complexos. A més, l’aplicabilitat de la química computacional ...