Addressing emerging paradigms in chemical analysis: new platforms for wearable and decentralized sensors 

    Guinovart Pavón, Tomàs de Aquino (Date of defense: 2015-10-23)

    L’objectiu principal d’aquesta tesi és l’exploració de noves fronteres en l’àrea de sensors químics. Primerament, a través del desenvolupament de nous enfocs per construir sensors químics vestibles. Seguidament, a través ...