Lanthanide-based dielectric nanoparticles for upconversion luminescence 

    Barrera Bello, Elixir William (Date of defense: 2013-02-20)

    En esta tesis se ha estudia la luminiscencia y la emisión anti-stokes visible por excitación infrarroja a 980 nm, en iones lantánidos embebidos en nanoestructuras de Lu2O3 y KLu(WO4)2, en los cuales los iones lantánidos ...

    Modelling of catalytic systems towards green fuels 

    Morales Vidal, Jordi (Date of defense: 2023-10-10)

    El creixement de la població global, l'augment insostenible de la demanda energètica i les emissions de CO2, ens obliguen a avançar cap a models socioeconòmics més respectuosos amb el medi ambient per contrarestar els ...