Departament de Química Física i Inorgànica

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Efficient catalysts for water oxidation: synthesis, characterization and computational study 

Azmani Oualite, Khalid (Date of defense: 2023-02-03)

L'emmagatzematge d'energia en enllaços químics ha esdevingut avui dia clau principal per fer possible la transició de la dependència del carboni a l'energia renovable (per exemple, solar o eòlica) resolent-ne la intermitència. ...

Ceria-based Single-Atom Catalysts: From simplified models towards real-world complexity 

Geiger, Julian (Date of defense: 2023-10-13)

En els darrers anys, els àtoms individuals han sorgit com un nou paradigma en catàlisi, prometent nombrosos avantatges respecte als enfocaments tradicionals. Malgrat el creixent potencial d'aplicació industrial, l'estructura ...

Development of chiral metal-catalysts for the selective formation of C-H, C-C and C-X bonds. From design to application 

De La Cruz Sanchez Badia, Pol (Date of defense: 2023-11-16)

La creixent demanda de compostos enantiomèricament purs ha suscitat un major interès en el desenvolupament de metodologies per a l'obtenció d'aquests compostos. Entre aquestes metodologies, la catàlisi asimètrica destaca ...

Decoding Chemical Processes: The Power of Data-Driven Descriptors 

Morán González, Lucía (Date of defense: 2023-12-15)

Els descriptors químics són objectes matematics utilitzats per extreure conceptes clau de processos químics. Duran! l'última década, hi ha hagut un creixement exponencial en la seva aplicabilitat. Aquests fets han ...

Towards The Direct Synthesis Of Chiral Amines Via Asymmetric Rhodium Catalyzed Hydroaminomethylation Reactions 

Langlois, Joris (Date of defense: 2023-12-15)

Amines quirals, fonamentals en substàncies naturals, productes farmacèutics i compostos industrials, constitueixen el 40-45% dels medicaments de petita molècula. Actuen com a eines versàtils en síntesi química. Aquesta ...

Efficient valorization of CO2 into formate through nanocatalysis 

Fernández Martínez, María Dolores (Date of defense: 2023-07-21)

En la present Tesis es descriu en detall els catalitzadors de l'última generació per a la hidrogenació de CO2 a formiat. Descriu la preparació i caracterització d'una sèrie de nanopartícules de palau suportades cobertes ...

Infrared lasers with novel geometries 

Alles Leal, Adrian (Date of defense: 2023-09-22)

El desenvolupament de fonts de llum làser està en continu creixement, on històricament els esforços s'han centrat a augmentar la potència del làser i reduir el cost per watt mitjançant l'ús de només certes longituds d'ona ...

Homogenous catalytic / photocatalytic CO2 conversion involving versatile, non-costly metal complexes 

El Aouni, Nassima (Date of defense: 2023-05-12)

En el marc de la present tesi, s'han sintetitzat i caracteritzat una sèrie de complexos de ferro, cobalt i níquel que porten eixos vertebradors de 2,9-bis(imino) fenantrolinil i bipiridinil. També es van dur a terme intents ...

Advanced Plasmonic Nanosensors for the SERS Ultradetection of Non-Conventional Analytes 

Zorlu, Tolga (Date of defense: 2023-05-08)

L'espectroscòpia Raman millorada a la superfície (SERS) és una tècnica d'espectroscòpia basada en les observacions de Raman i Krishnan fa gairebé un segle i derivada dels fenòmens que van presentar. En la seva forma més ...

Activation of gem-diborylalkanes and alkenes to emcopass selective C-C bond forming reactions 

Salvadó Ruiz, Oriol (Date of defense: 2023-03-13)

La química organoborada s'ha estudiat ampliament durant les darreres dècades a causa de la seva importància en la síntesi orgànica, convertint-se en una eina altament eficient ja que els compostos organoboró es poden ...

Spectral-luminescent properties of orthorhombic and monoclinic tungstate and molybdate crystals doped with europium, terbium, thulium, and ytterbium ions 

Volokitina, Anna (Date of defense: 2021-12-20)

Aquest treball tracta d'un estudi exhaustiu de les propietats espectral-luminiscents de nous cristalls de tungstat i molibdat ortoròmbics i monoclínics de baixa simetria dopats amb ions europi, terbi, tuli i iterbi, ...

Development and Mechanistic Study of Single Sites in 2D-Covalent Organic Frameworks for Co2 Electroreduction 

Dubed Bandomo, Geyla Caridad (Date of defense: 2022-11-22)

El canvi climàtic i la dependència excessiva dels combustibles fòssils exigeixen solucions per reduir les emissions de CO2 i desenvolupar tecnologies d'energia sostenibles. La reducció electroquímica de CO2 té el potencial ...

Engineering plasmonic nanomaterials for SERS applications 

Turino, Mariacristina (Date of defense: 2022-11-03)

En conseqüència de les seves extraordinàries propietats, les nanopartícules d'or i plata s'han utilitzat en una varietat d'aplicacions, incloses les relacionades amb surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy. ...

Valorización de biomasa lignocelulósica mediante el uso de catalizadores basados en arcillas 

Sánchez Gonzaga, Vladimir Pablo (Date of defense: 2022-07-22)

A la societat actual hi ha una forta dependència dels productes derivats de combustibles fòssils i és convenient reduir aquesta dependència de cara al futur de la societat. D'altra banda, a l'àrea de Tarragona hi ha presència ...

Study of biocompatibility of nanostructured materials on in vitro and in vivo models 

Orlowska, Anna Barbara (Date of defense: 2022-09-08)

Els biomaterials tenen un paper important en la indústria de la salut. Cada any, s'estima que el nombre de dispositius mèdics utilitzats en humans és d'uns 1,5 milions de dispositius individuals, segons l'Organització ...

Novel catalysts for the electro- and photoelectrochemical CO2/H2O transformation for chemicals production 

Miró Serra, Roger (Date of defense: 2022-09-16)

Basats en la dependència del consum de combustibles fòssils, aquesta tesi es centra en el desenvolupament de processos utilitzant energies renovables, és a dir, utilitzant processos electroquímics i fotoelectroquímics, ...

Modeling the Self-Assembly of Cage Molecules 

Pérez Soto, Raúl (Date of defense: 2022-07-29)

Els materials moleculars porosos constituïts per cage molecules estan despertant l'interès de la comunitat científica a causa de les seves prometedores aplicacions entre les quals es troben les separacions químiques, ...

Innovative nanocatalysts for sustainable non-oxidative dehydrogenation of propane 

Gil Jiménez, Laia (Date of defense: 2022-07-15)

Actualment, la producció de blocs de construcció de polímers, com per exemple el propè, es realitza mitjançant un procés de craqueig de nafta produint grans emissions de CO2 a causa de la seva naturalesa d’alta ...

Computational Analysis of the Catalytic and Ferroelectric Properties of Polyoxometalates 

Wang, Fei (Date of defense: 2022-07-22)

Els polioxometalats, o POMs com se’ls anomena en curt, son un tipus d’òxids moleculars, que presenten una extremada versatilitat pel que fa a la seva composició, estructura electrònica, distribució de càrrega, i les seves ...

Computational Modeling to Explore Solvent and Dynamic Effects in Molecular, Nano and Solid Catalysis 

Salom Català, Antoni (Date of defense: 2022-05-20)

La química computacional ha ajudat a la comunitat científica a entendre i millorar processos químics coneguts des de fa molts d’anys. Més concretament, dins l’àmbit de la catàlisis, la química computacional ha afavorit en ...

More