Anàlisi de la implantació de les TIC als museus d’Andorra. Bases per al disseny i desenvolupament d’una estratègia d’avaluació com a eina de gestió

Author

Yáñez de Aldecoa, Cristina

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2016-02-05

Legal Deposit

TD-035-102862/201509

Pages

775 p.Abstract

L’ús i la incorporació de les TIC a la societat del coneixement està cada cop més estès. La tecnologia pot jugar un paper important en la posada en valor del patrimoni del segle XXI. En el cas dels museus cada cop és més evident la necessitat de diversificar l’oferta existent davant l’augment de la demanda per part dels visitants d’eines per interpretar i amb les que interactuar amb el patrimoni. L’objectiu dels museus respecte a la introducció de les TIC pot variar influenciat per factors diferents, ja sigui la mida del museu, el tipus de tecnologia utilitzada, o l’ús que en fan els visitants. Aquesta recerca vol analitzar la integració de les TIC i l’ús que se’n fa a les institucions museístiques andorranes. Caldrà veure quin és el paper que juguen les TIC i quins serien els beneficis principals resultants de la seva introducció. La recerca presenta els objectius específics següents: (1) identificar els factors determinants en la implantació d’un projecte TIC en un museu; (2) analitzar la situació dels museus a Andorra; (3) diagnosticar el grau d’implantació de les TIC als museus d’Andorra i (4) determinar-ne la seva l’estratègia digital. La metodologia proposada és qualitativa amb instruments com els qüestionaris. Els resultats han de permetre concloure com els gestors dels museus apliquen els seus coneixements disciplinaris en la incorporació i l’ús de les TIC, i analitzar com aquestes poden esdevenir una eina per la millora de la planificació estratègica dels museus.


The use and incorporation of ICT in the knowledge society is increasingly widespread. Technology can play an important role in the value of the assets of the 21st century heritage. In the case of museums the need to diversify the existing supply is becoming clear due to the visitors’ increasing demand of tools for interpretation and interaction with the heritage. The purpose of museums in regard to integration of ICT can vary, influenced by the size of museums, the kind of technology used, as well as the use of ICT by visitors.. This research focuses on the use of the ICT made by the museums in Andorra, willing to analyze the adaptation to new technologies and the role played by ICT resources to find out which would be the main benefits resulting from the introduction of technologies in museums. The research focuses on the following specific goals: (1) identification of determing factors in the implementation of an ICT project in a museum; (2) analysis of museums in Andorra; (3) diagnose the ICT implementation degree of museums in Andorra and (4) determine the digital strategy at the andorran museums. We propose a qualitative methodology using tools such as questionnaires. The results will allow us to conclude how museum managers apply their knowledge of museums’ discipline in incorporating ICT and see how far and in which way museums can use the incorporation of ICT to improve strategic planning in museums.

Keywords

museus; TIC (tecnologies de la informació i la comunicació); estratègia digital; estratègia d’avaluació; indicadors; instruments de mesura; gestió; xarxes socials i web; Andorra; museums; ICT (Information and communication technologies); digital strategy; evaluation strategy; indicators; measurement tools; management; Social Media and Web

Subjects

3 - Social Sciences

Documents

TESI_CYanez_Tesi _TDX_22_02_2016.pdf

12.13Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)