The body size structure of lake fish and its response to biotic interactions and environmental variation 

    Arranz Urgell, Ignasi (Date of defense: 2017-07-19)

    La mida corporal és potser la mesura més senzilla per quantificar en un organisme però amb un rerefons potent en el camp de l’ecologia. La tesi doctoral es va centrar en l’estudi de l’estructura de mides corporal amb els ...