Contribució a l'etapa de filtratge en l'estudi d'imatges de ressonància magnètica funcional. Aplicació a l'anàlisi d'una tasca d'atenció sostinguda 

    Bartés i Serrallonga, Manel (Date of defense: 2014-12-15)

    L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir a trobar mètodes d’eliminació de soroll en imatges de ressonància magnètica funcional, que difereixin dels tradicionals i que permetin una major extracció d’informació durant el ...