Valoración clínica y cuantificación de la postura y la movilidad del pie infantil. Estudio descriptivo observacional 

    Ortas Deunosajut, Xavier Dídac (Date of defense: 2020-03-06)

    El peu infantil pot presentar variacions en la seva postura i mobilitat. La postura es pot mesurar amb l’AHI i d’una forma més global amb el FPI-6. La mobilitat es pot definir amb el NDT i amb el MFW. L’objectiu és estimar ...