La tutoría personal en el sistema de formación por alternacia. Estudio internacional de impactos en los Centros Educativos Familiares de Formación por Alternancia. 

    González García, Jordi (Date of defense: 2020-11-20)

    La tesi tracta de l'impacte de la tutoria personalitzada en el Sistema Pedagògic de la Alternança. Analitza les modalitats, definicions i efectes d'aquest element educatiu. S'ha realitzat a quatre països, amb diferents ...