Biotic and environmental factors shaping body size distributions in freshwater planktonic food webs 

    Ersoy, Zeynep (Date of defense: 2018-12-11)

    Les interaccions basades en la mida individual dels organismes tenen un paper important en la dinàmica de la comunitat i en els processos dels ecosistemes aquàtics, ja que la mida d’un individu és un tret clau dels ...