Bioinformatics tools for membrane proteins: from sequences to structure and function 

    García Recio, Adrián (Date of defense: 2022-02-09)

    Les proteïnes de membrana són un gran grup de proteïnes que tenen un paper essencial a la cèl·lula. Aquest grup inclou receptors, canals iònics, transportadors i enzims, que representen el 25% de les proteïnes del genoma ...