A study of the factors that influence materialism in children

Author

Dávila Blázquez, Juan Francisco

Director

Casabayó Bonás, Mònica

Date of defense

2016-03-11

Pages

215 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. ESADE ADE - Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació

Abstract

Aquesta tesi explora els once factors principals que influeixen en el materialisme dels nens entre 8 i 12 anys a Espanya. Intenta respondre a la pregunta: quins són els components que tenen més impacte en el materialisme infantil? Primer de tot s’identifiquen els factors a la literatura acadèmica i són classificats dins un marc conceptual en tres grups: els Individuals, els Familiars i els Externs. A continuació, s’examina la relació dels factors amb el materialisme infantil usant correlacions i equacions estructurals. Els resultats suggereixen que pels nens espanyols les influències externes són més importants que les familiars. Quatre factors (susceptibilitat a la influència de companys, actitud cap als anuncis, imitació de celebritats mediàtiques i tipus d'escola [religiosa o laica]) són els predictors més forts del materialisme en nens. També es presenta una anàlisi dels efectes d'interacció i una classificació dels nens en clústers segons el seu materialisme. Finalment, la tesi proveeix un full de ruta pels pares, educadors i agències governamentals, així com suggeriments per futures investigacions.


Esta tesis explora once importantes factores que influyen en el materialismo de niños entre 8 y 12 años en España. Intenta responder a la pregunta: ¿qué factores tienen el mayor impacto en el materialismo infantil? Primero, los factores identificados en la literatura académica son clasificados en un marco conceptual con tres grupos: Factores Individuales, Familiares y Externos. A continuación, la relación de los factores con el materialismo infantil se examina usando correlaciones y ecuaciones estructurales. Los resultados sugieren que las influencias externas son más importantes para los niños españoles que las influencias familiares. Cuatro factores (susceptibilidad a la influencia de compañeros, actitud hacia los anuncios, imitación de celebridades mediáticas y tipo de colegio [religioso o laico]) son los más fuertes predictores del materialismo en niños. También se presenta un análisis de los efectos de interacción y una clasificación de los niños en clusters según su materialismo. Finalmente, la tesis provee una hoja de ruta para padres, educadores y agencias gubernamentales, así como sugerencias para futuras investigaciones.


This thesis explores and puts together eleven important factors influencing materialism in children aged 8-12 years using a large sample from Spain. It seeks to answer the question: which factors have the highest impact on children’s materialism? First, the factors identified in the literature are classified in a conceptual framework in three types: Individual, Family and External Factors. Then, the relationship of this set of factors with children’s materialism is examined using correlational analysis and structural equation modeling. Results suggest that external influences are more important for Spanish children than family influences. Four factors (susceptibility to peer influence, attitudes to ads, imitation of celebrities and school type [religious or secular]) are the most powerful predictors of children’s materialism. An analysis of interaction effects and a classification of children in clusters according to their materialism are also provided. Finally, the thesis provides a road map for parents, educators as well as government agencies, and suggestions for further research.

Keywords

Marketing; Materialism; Children

Subjects

339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

Tesi_Juan_Francisco_Dávila.pdf

1.874Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.