Els estudis de públic com a eina de gestió en els museus: Estudi de cas dels museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres i el Museu Picasso de Barcelona 

    Sáez Puig, Àlvar (Date of defense: 2017-07-19)

    Aquesta tesi doctoral vol demostrar la importància que tenen els estudis de públic dels museus per la gestió d’aquestes institucions culturals. En aquest sentit es proposa estudiar i analitzar la doble divisió entre públics ...