Claiming independence in 140 characters. Uses of Metaphor in the construction of Scottish and Catalan political discourses on Twitter

Author

Moragas Fernández, Carlota Maria

Director

Capdevila Gómez, Aranzazu

Date of defense

2016-06-20

Pages

322 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis de comunicació

Abstract

En l'esfera pública, el poder ja no s'aconsegueix a través de la dominació, sinó de la persuasió. L'objectiu dels actors polítics és obtenir el consentiment dels qui són governats i és així com el discurs esdevé una eina clau al servei del manteniment de l'ordre social i de la transferència d'ideologia. Per aquest motiu, les accions polítiques es poden entendre com a accions lingüístiques i comunicatives. La pugna per imposar una visió sobre una determinada realitat converteixen en essencial l'estratègia discursiva dels actors polítics. I la metàfora, per la seva capacitat de simplificar temes complexos i crear nous significats a través de l'analogia, es converteix en un recurs molt utilitzat per enmarcar la realitat que es vol definir. A través del Critical Metaphor Analysis, aquesta tesi compara quin ús es fa de la metàfora en els discursos polítics sobre els processos d'independència de Escòcia i Catalunya a Twitter. D'una banda, es fixa en les piulades emeses pels actors polítics durant 12 dates clau i n'identifica les metàfores més utilitzades a l'hora de conceptualitzar els processos d'independència. En base a aquestes metàfores, es desenvolupa l'estratègia utilitzada pels actors polítics a través de l'articulació de les diferents narratives sobre la independència, que posen de manifest la rellevància del context en la producció del discurs. D'altra banda, prenent com a referència una mostra del debat a Twitter durant les mateixes dates, es comprova si els usuaris van reproduir el discurs dels actors polítics o bé si van generar alternatives. La tesi conclou que el debat està marcat per la polarització de les opinions i no per la voluntat d'establir un diàleg entre iguals.


En la esfera pública, el poder ya no se consigue a través de la dominación, sino de la persuasión. El objetivo de los actores políticos es obtener el consentimiento de los que son gobernados y es así como el discurso se convierte en una herramienta clave al servicio del mantenimiento del orden social y de la transferencia de ideología. Por este motivo, las acciones políticas se pueden entender como acciones lingüísticas y comunicativas. La batalla para imponer una visión sobre una determinada realidad convierten en esencial la estrategia discursiva de los actores políticos. Y la metáfora, dada su habilidad para simplificar temas complejos y crear nuevos significados mediante la analogía, se convierte en un recurso muy utilizado para enmarcar la realidad que se quiere definir. Mediante el Critical Metaphor Analysis, esta tesis compara el uso que se hace de la metáfora en los discursos políticos sobre los procesos de independencia de Escocia y Cataluña en Twitter. Por un lado, se fija en los tweets emitidos por los actores políticos durante 12 fechas clave e identifica las metáforas más utilizadas para conceptualizar los procesos de independencia. En base a estas metáforas, se desarrolla la estrategia usada por los actores políticos mediante la articulación de las distintas narrativas sobre la independencia, que ponen de manifiesto la importancia del contexto en la producción del discurso. Por otro lado, tomando como referencia una muestra del debate en Twitter durante las mismas fechas, se comprueba si los usuarios reprodujeron el discurso de los actores políticos o bien si generaron alternativas. La tesis concluye que el debate está marcado por la polarización de las opiniones y no por la voluntad de establecer un diálogo entre iguales.


In the public sphere, power is achieved through persuasion rather than domination. The main goal is to be given the consent of the governed and this is why discourse becomes a key tool for maintaining the existent social order and for transferring ideology. Political actions, therefore, can be understood in terms both of linguistic and communication actions. The struggle for imposing a view on a particular reality makes discursive strategies essential to political actors. And metaphor, due to its ability to simplify complex issues and to create new meanings drawing on analogy, becomes a highly used resource to frame the reality they want to define. Critical Metaphor Analysis has allowed us to compare the use of metaphor in political discourses on the independence processes of Scotland and Catalonia on Twitter. The research looks at the tweets broadcast by political actors during 12 key dates and identifies which metaphors were used to conceptualize independence processes. Focusing on this metaphors enables us to develop the strategy used by political actors through the articulation of the various narratives on independence, which reveal the importance of context in discourse production. Taking a sample of the Twitter debate in the same dates as a reference, the thesis confirms whether users reproduced political discourses or generated alternatives to this discourses. The thesis concludes that the debate is marked by users' polarized opinions rather than by the will of establishing a dialogue between peers.

Keywords

comunicació política; metàfora, independència; twitter, esfera pública; political communication; metaphor, independence; twitter, public sphere

Subjects

070 - Newspapers. The Press. Journalism; 316 - Sociology; 32 - Politics; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

14.56Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)