Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Efecto del AICLE sobre la producción escrita en estudiantes de secundaria de inglés como lengua extranjera 

Gené Gil, Maria (Date of defense: 2016-01-25)

Aquesta tesi doctoral investiga l’efecte de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) sobre la producció escrita en anglès com a llengua estrangera d’estudiants de secundària, un camp de l’adquisició ...

La narrativa española durante la Segunda Guerra Mundial: rasgos germanófilos e influencias nacionalsocialistas 

Pfeifer, Ulrike (Date of defense: 2014-10-03)

Introducción La presente tesis parte de una perspectiva de la literatura comparada centrándose en la repercusión inmediata que tuvieron los acontecimientos bélicos del siglo XX en la literatura. Desde una perspectiva ...

Ansiedad y disposición a comunicarse en el aprendizaje del inglés como segunda lengua: estudio de las influencias del modelo formativo (Aicle y Enseñanza Formal) 

Santos Menezes, Edleide (Date of defense: 2015-02-09)

El estudio pretende analizar las influencias del modelo formativo AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y EFI (Enseñanza Formal del Inglés) en los niveles de ansiedad y disposición a comunicarse ...

'La poesía no ha caído en desgracia'. Fuentes clásicas y contemporáneas en la obra poética de Aurora Luque 

Juan Moreno, Dolores (Date of defense: 2015-01-13)

La presente tesis doctoral tiene como propósito analizar las fuentes clásicas y contemporáneas que alimentan el imaginario de la poeta Aurora Luque (Almería, 1962) a través de una serie de referentes que, recuperando las ...

Los actos silenciosos en la conversación en español. Estudio pragmático y sociolingüístico 

Méndez Guerrero, Beatriz (Date of defense: 2014-10-22)

Esta tesis se centra en el estudio del silencio en la conversación cotidiana desde un enfoque pragmático y sociolingüístico. Más concretamente, se presenta un estudio basado en un test de hábitos sociales (realizado a ...

Antero de Quental y la Generación del 70 en el Diálogo Peninsular 

Marques Pereira, Maria de Lourdes (Date of defense: 2013-12-17)

Nuestro trabajo se centra en la figura de Antero de Quental, autor portugués (1842-1891), considerado el mentor espiritual de la llamada “generación del 70”. A partir de nuestra convicción de su importancia como escritor ...

A Transcultural Approach to EIL in Secondary Education: A Case Study 

Jacob Abad, Karen Lesley (Date of defense: 2013-09-20)

Aquesta tesi mostra la importància de l’Anglès com a Llengua Internacional i el seu ús com a forma de comunicació que suposa un corrent i una mescla multidireccional entre els parlants. Això ha portat els investigadors a ...

Robert Graves y Mallorca: su narrativa breve mallorquina 

Segui Aznar, Juana Mª (Date of defense: 2005-05-27)

Aquest treball d'investigació explora i analitza divuit narracions curtes de Robert Graves publicades al llarg dels anys 1947 a 1962. Està dirigit a establir la relació entre Graves i Mallorca mitjançant els elements ...