Les centrals de contractació com a mecanismes de racionalització tècnica de la contractació pública a l'àmbit supralocal

Author

Juncosa Vidal, M.Carme

Director

Casado Casado, Lucía

Date of defense

2016-07-06

Pages

504 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

En un context en el que sembla fomentar-se l’externalització dels serveis públics, la introducció de valors propis de l’empresa privada al sector públic i en el qual, al mateix temps, s’aposta per vincular la contractació a l’estratègia corporativa, el present treball té per objecte analitzar la viabilitat d’articular una central de contractació a l'àmbit supralocal, i més concretament, a una diputació provincial o consell de vegueria. En el curs de la investigació s'han analitzat els diferents mecanismes de racionalització tècnica de la contractació pública, tot incidint en les tècniques de contractació conjunta. Particularment, s'ha plantejat la creació d’una central de contractació a l’àmbit d'una diputació provincial, o consell de vegueria, en la mesura que disposa de competències en matèria de cooperació i l’assistència local, mitjançant la conclusió d'acords marc. A més, s'ha considerat especialment la realitat comarcal, en comptar també amb atribucions en matèria de cooperació i assistència local, ja sigui per a formalitzar la seva adhesió a la central d'àmbit provincial, o bé per a constituir-la a la seu del propi consell. Una central de contractació contribueix a millorar en eficàcia i eficiència els processos de contractació en la mesura que promou, també, la generació d’economies d’escala. No obstant això, també pot derivar en un reforçament excessiu dels ens supralocals, quant a les seves atribucions, en detriment de l'exercici de les competències dels ajuntaments adherits. D’aquí la pertinença de reforçar la dimensió externa d'aquest instrument, vetllant per a garantir i reforçar l'autonomia local, i d'articular un sistema d'indicadors que permeti avaluar la viabilitat de la seva implementació. En definitiva, amb el present treball es pretén evidenciar que el recurs a un mecanisme de racionalització tècnica, ja sigui un acord marc, una central de compres o un sistema dinàmic d'adquisició, no serveix únicament a un objectiu de millora de l'eficàcia i l'eficiència dels procediments de contractació, sinó que també pot contribuir de forma efectiva a garantir l'autonomia local, en un context de dificultats com el present, i a procurar la satisfacció de l’interès general.


En un contexto en el que parece fomentarse el externalitzación de los servicios públicos, la introducción de valores propios de la empresa privada en el sector público y en el que, al mismo tiempo, se apuesta por vincular la contratación pública a la estrategia corporativa, el presente trabajo tiene por objeto analizar la viabilidad de crear una central de contratación en una diputación provincial, o consejo de veguería. En el curso de la investigación se han analizado los mecanismos de racionalización técnica de la contratación pública, incidiendo en el recurso a las técnicas de contratación conjunta. Particularmente, se ha planteado la creación de una central de contratación en el ámbito de una diputación provinciale, o consejo de veguería, en la medida en que tiene asignadas competencias en materia de cooperación y la asistencia local, a partir de la formalización de acuerdos marco. Además, se ha considerado especialmente la realidad comarcal, al contar también con atribuciones en materia de cooperación y asistencia en favor de los municipios de su ámbito territorial. En cualquier caso, el recurso a una central de contratación contribuye a mejorar en eficacia y eficiencia los procesos de contratación en la medida en que promueve, además, la generación de economías de escala. No obstante, también puede dar lugar a un reforzamiento de los entes supralocales, en perjuicio del ejercicio de las competencias de los ayuntamientos adheridos. De ahí la necesidad de reforzar la dimensión externa de este instrumento, velando para garantizar la efetividad del principio de autonomía local, y de crear, si es preciso, un sistema de indicadores que permita valorar la viabilidad de su implementación. En definitiva, se pretende evidenciar que el recurso a un mecanismo de racionalización técnica, ya sea un acuerdo marco, una central de compras o un sistema dinámico, no tiene que servir únicamente a un objetivo de mejora de la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de contratación, sino que también puede contribuir a garantizar la autonomía local, en un contexto de dificultades como el actual y, además, conseguir la plena satisfacción del interés general.


In a context in which the outsourcing of public services is being encouraged, together with the introduction of private values in the public sector, this work has focused on the creation of a central purchasing body in a provincial council, or catalan 'consells de vegueria'. As well as it has been considerated the link between public procurement and corporate strategy. Likewise joint procurement models and central purchasing bodies are been particularly taken into account. According to this, it has been considered the creation of a central procurement in upper levels of local government, as provincial councils, or catalan 'consells de vegueria', which have the responsibility for cooperating with municipalities by intergovernmental agreements. Similarly, it has been especially studied the question of catalan 'consells comarcals', who are responsible on cooperation and assistance, too. We have concluded that, although a central purchasing body may contribute to reducing public expenses, to achieving scale economies and to improving efficiency and effectiveness in public procurement, it can also strength provincial councils. In addition, the exact goods and supplies acquired by a a central purchasing body may imply a limitation in the exercise of local competences by municipalities. Hence, it is relevant to improve the external dimension of a central purchasing body and to control its proper implementation in a particular level of government. In short, techniques for electronic and aggregated procurement, whether framework agreement, central purchasing bodies or dynamic purchasing systems, not only guarantee efficiency and effectiveness in procurement procedures. In fact, these instruments can also be able to guarantee local autonomy and to achieve public interests.

Keywords

contractació pública; central de contractació; diputació provincial; contratación pública; central de contratación; diputacion provincial; public procurement; central purchasing body; provincial councils

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 340 - Law in general. Legal methods and auxiliary sciences; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 349 - Special branches of law. Miscellaneous legal matters

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI_.pdf

4.823Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)