Departament de Psicologia

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

OCUPAT: Occupational Project in Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis 

Gayà Barroso, Aina Isabel (Date of defense: 2024-03-13)

[cat] Introducció L'amiloïdisi variant de la transtirretina és una malaltia genètica i rara amb un pronòstic variable i complex d'entendre. Va ser descrita per primera vegada el 1952 pel neuròleg portuguès Corino Andrade, ...

Factores descriptores de la intervención con familias especialmente vulnerables y sus sistemas amplios desde el trabajo social: la perspectiva del profesional 

Casado de Staritzky, Tatiana (Date of defense: 2019-09-05)

[spa] Introducción Las familias en situación de especial dificultad se encuentran, habitualmente, involucradas de forma simultánea con diferentes sistemas de ayuda formal. Estas relaciones a menudo duran años, incluso ...

Estudio sobre la prevalencia del desgaste por empatía (compassion fatigue) en los/as trabajadores/as sociales de los Centros de Servicios Sociales de Mallorca 

Cuartero Castañer, Maria Elena (Date of defense: 2018-12-20)

[spa] El Desgaste por Empatía, también conocido como Fatiga por Compasión, es la consecuencia natural derivada de trabajar con personas que sufren. Se ha demostrado que establecer vínculos y relaciones terapéuticas con ...

La generación de confianza en la práctica de la Mediación Familiar: ¿Por qué las partes confían en los mediadores? 

Riera Adrover, Joan Albert (Date of defense: 2018-12-13)

[cat] - Introducció: La Mediació, entesa com una ciència social moderna, compta amb un origen històric tan antic com el mateix conflicte entre les persones. Durant els últims 50 anys, la disciplina ha anat generant coneixement ...

Diseño de un programa de evaluación e intervención de variables emocionales, conductuales y personales para personal de emergencias 

Pujadas Sánchez, María Dolores (Date of defense: 2016-02-04)

La actual organización geopolítica y económica ha configurado una situación laboral y social que implica una serie de riesgos para los trabajadores (Sennett, 2000, 2001, 2006, 2009, 2011) derivados de un contexto global, ...

Impacto psicológico de las lessiones deportivas 

Liberal García, Rebeca (Date of defense: 2014-10-23)

- Introducció: La lesió és coneguda com un factor comú en l’àmbit esportiu. El seu estudi en el camp de la psicologia va obrir les seves primeres línies de recerca durant la dècada dels anys vuitanta i, des d’aleshores, ...

The effect of progressive muscle relaxation in the basal cortisol response of high and low neurocitism students 

Chellew Gálvez, Karin (Date of defense: 2015-02-06)

Els trets de personalitat juguen un paper rellevant en les diferències individuals en la secreció del cortisol. No obstant això, la naturalesa i els mecanismes subjacents d'aquesta relació tot i romanen poc clars. El ...

The Evolutionary dimension of Trust and its effects on cooperation 

Acedo Carmona, Cristina (Date of defense: 2014-12-01)

Introducción La vida social humana se sustenta en la cooperación de una forma diferente respecto a otras especies. Los científicos han indagado en la evolución de la cooperación desde distintos puntos de vista (Trivers, ...

Psicopatología, emotividad negativa y desadaptación en mujeres víctimas de violencia de género 

Santandreu Oliver, Marta (Date of defense: 2015-01-21)

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema que causa una evidente alarma social y que compromete seriamente la salud física y psicológica de las mujeres y la de sus hijas e hijos. El objetivo general de ...

Validación de la versión española de la SOMS-2 (Screening for Somatoform Symptoms-2) para la evaluación de síntomas somáticos en Atención Primaria 

Bauzá Siddons, Natalia (Date of defense: 2012-10-31)

Objetivo: Analizar propiedades psicométricas de la versión española del Screening for Somatoform Symptoms (SOMS-2) en muestra de pacientes de Atención Primaria de España. Método: Se administró la traducción Española de la ...

Hablar en público: Programa para desarrollar la competencia oral en profesionales de la Salud 

Roso Bas, Fátima (Date of defense: 2014-05-14)

La funció del resum és facilitar l’accés a la lectura i comprensió del text als usuaris que accedeixin a TESEO i a TDX. Heu de diferenciar les parts de la tesi: - Introducció - Contingut de la investigació - Conclusió - ...

Apreciación estética de estímulos abstractos y figurativos: datos conductuales y registros cerebrales 

Flexas Oliver, Albert (Date of defense: 2013-12-02)

- Introducció Les investigacions d’aquesta tesi s’emmarquen en la feina del grup Evolució i Cognició Humana (EvoCog), centrat en l’estudi dels trets específics dels éssers humans des d’un enfocament evolutiu-cognitiu. La ...

Dinámica de la actividad cerebral asociada al procesamiento de estímulos nociceptivos y afectivos en pacientes con dolor crónico 

González Roldán, Ana María (Date of defense: 2013-07-22)

El dolor crónico se considera un fenómeno complejo y subjetivo caracterizado por cambios plásticos en el sistema nociceptivo e hiperexcitabilidad del sistema nervioso central así como alteraciones afectivas y cognitivas. ...

Definición del contexto de intervención en el trabajo social de casos 

Cardona Cardona, Josefa (Date of defense: 2012-10-11)

Estudio comparativo sobre el hostigamiento psicológico o mobbing en personal de enfermería de Brasil y España 

Cardoso dos Santos, Meiremar (Date of defense: 2012-07-10)

En los últimos 20 años, la investigación científica ha puesto de manifiesto el riesgo psicosocial que conllevan las relaciones interpersonales y organizacionales en el desarrollo y escalonamiento de los conflictos laborales ...

Effects of the time course of negative affective priming on moral judgment: the shortest the soa, the lesser the severity 

Olivera la Rosa, Julio Antonio (Date of defense: 2012-06-18)

Although a number of studies report that disgust exerts a special influence on moral judgments by making them more severe, these studies have not properly explained whether (a) the influence of disgust is moral-specific ...

Evolución de las diferencias de género en el dominio cognitivo: expectativas, atribuciones y rendimiento en memoria verbal 

Mas Tous, Carmen (Date of defense: 2008-04-29)

Vàrem estudiar la influència del gènere i l'edat sobre la memòria verbal i sobre variables motivacionals (expectatives i atribucions) que poden influir alhora en el rendiment cognitiu. Es va aplicar una prova de parells ...

Complexity and aesthetic preference for diverse visual stimuli 

Nadal Roberts, Marcos (Date of defense: 2007-11-29)

Daniel Berlyne propuso en 1971 que las personas preferirían estímulos visuales de complejidad intermedia por encima de los de alta y baja complejidad. A pesar de que los resultados de algunos trabajos posteriores han ...

Análisis neurocognitivo de la dinámica de las redes de memoria en el envejecimiento 

Adrover Roig, Daniel (Date of defense: 2009-05-07)

Durant l'envelliment es dónen canvis estructurals i funcionals al cervell, especialment a l'escorça prefrontal, un dels substractes anatòmics responsables del control atencional. Aquest es va mesurar emprant tècniques ...

Intervenció assistida per ordinador en infants de primária amb baix rendiment acadèmic 

Llabrés Bordoy, Jordi (Date of defense: 2000-07-24)

Malgrat els infants amb baix rendiment acadèmic (BR) no presenten problemes importants a l'entorn escolar, necessiten instrucció individualitzada per aprendre el mateix que els seus companys sense problemes de rendiment. ...

More