Problematitzar el cos: repensar l'obesitat més enllà de la malaltia

Author

Maldonado Simó, María Luisa

Director

Gracia Arnaiz, Mabel

Date of defense

2015-12-21

Pages

329 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquesta recerca aprofundeix en la comprensió de les raons per les quals l’obesitat ha esdevingut un problema a les actuals societats industrialitzades tant des del punt de vista sanitari, com social, econòmic i polític. Es parteix de la hipòtesi segons la qual aquesta problematització prové de l’augment de la seva prevalença i de la confluència de tres fenòmens transversals: la medicalització, la mercantilització i l’individualisme. Es tracta de retre compte de les diverses implicacions que hi ha darrera la conceptualització de l’obesitat com a patologia i del desplegament de procediments biomèdics i estètics destinats a controlar el pes i adequar-lo a l’ideal de primesa que estableix el nostre marc cultural. Analitzar aquest fenomen des de la perspectiva de l’antropologia mèdica permet anar més enllà de la fisiologia individual i les característiques personals, que habitualment emfatitzen les ciències biomèdiques, i assenyalar el context en què sorgeix la preocupació pel pes i les formes corporals. La metodològica de tipus qualitatiu ha permès accedir a l’objecte d’estudi d’una manera aprofundida i comprensiva. S’ha realitzat revisió bibliogràfica, anàlisi documental i treball empíric a Catalunya, mitjançant entrevistes a diferents actors socials que participen en el problema. També s’han analitzat els textos de les pàgines web de diferents centres mèdics privats. La investigació ha permès constatar que en l’actual concepció de la grassor com a problemàtica conflueixen els processos de medicalització, mercantilització i individualisme vigents a la societat industrialitzada contemporània, que han contribuït a crear una visió negativa de l’obesitat i de la persona obesa, afavorint la preocupació pel pes i la pràctica d’un comportament consumista per assolir l’ideal de primesa. Es planteja la necessitat d’articular altres formes d’abordar el problema que considerin la multdimensionalitat, les variables culturals i contextuals, la visió subjectiva de la malaltia i les relacions socials.


Esta investigación profundiza en la comprensión de las razones por las cuales la obesidad se ha transformado en un problema en las actuales sociedades industrializadas tanto desde el punto de vista sanitario, como social, económico y político. Se parte de la hipótesis según la cual esta problematización proviene del aumento de su prevalencia y de la confluencia de tres fenómenos transversales: medicalización, mercantilización y individualismo. Se trata de dar cuenta de las implicaciones que hay tras la conceptualización de la obesidad como patología y del despliegue de procedimientos biomédicos y estéticos destinados a controlar el peso y adecuarlo al ideal de delgadez que establece nuestro marco cultural. Analizar este fenómeno desde la perspectiva de la antropología médica permite ir más allá de la fisiología individual y las características personales, que enfatizan las ciencias biomédicas, y señalar el contexto en que surge la preocupación por el peso y las formas corporales. La metodología de tipo cualitativo ha permitido acceder al objeto de estudio de manera profunda y comprensiva. Se ha realizado revisión bibliográfica, análisis documental y trabajo empírico en Cataluña, mediante entrevistas a diferentes actores sociales que participan en el problema. También se han analizado los textos de las páginas web de diferentes centros médicos privados. La investigación ha permitido constatar que en la actual concepción de la gordura como problemática confluyen los procesos de medicalización, mercantilización y individualismo vigentes en la sociedad industrializada contemporánea, que han contribuido a crear una visión negativa de la obesidad y de la persona obesa, favoreciendo la preocupación por el peso y la práctica de un comportamiento consumista para alcanzar el ideal de delgadez. Se plantea la necesidad de articular otras formas de abordar el problema que consideren la multidimensionalidad, las variables culturales y contextuales, la visión subjetiva de la enfermedad y las relaciones sociales.


This research aims to provide deeper insight into the reasons that have turned obesity into a problem, especially in developed societies, both from the perspective of healthcare systems and for policy-makers. The starting hypothesis proposes that this problem not only arose due to an increase in the prevalence of obesity, but that three other factors would play majors roles: medicalization, marketing and individualism. The implications of defining overweight and obesity as a pathology are explained and evidence is provided for the increasing availability of biomedical and aesthetic procedures meant to control or modify the body weight and thereby adapt it to the slimness ideal established in our culture. By analyzing this phenomenon from the perspective of medical anthropology it is possible to go beyond the individual features and physiology usually emphasiyed by biomedical sciences and reveal the broader context in which the concern for body weight and shape arises. The object of study could be insightfully evaluated thanks to the use of qualitative methodology. Bibliographic revision and documental analysis were performed in addition to empiric field work in Catalonia, based on interviews to several stakeholders who are part of the problem. Moreover, the advertising texts presented on the websites of private practices offering treatments to reduce corporal fat were analyzed. This investigation confirms that medicalization, marketing and individualism as present nowadays in developed societies converged to shape the definition of obesity. These three factors contributed to create a negative opinion of obesity and obese people, fueling the concern for body weight and a consumer behavior that pursues today’s ideal of slimness. The need to articulate and handle the problem in alternative ways is underlined. Cultural and contextual variables, the subjective perception of the illness and social relationships represent the multiple dimensions which need to be considered in a more complex manner.

Keywords

cos i obesitat; medicalizació; mercantilització; cuerpo y obesidad; medicalización; mercantilización; body and obesity; medicalization; mercantilization

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 572 - Physical anthropology; 61 - Medical sciences

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

6.177Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)