ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno

dc.contributor
Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials
dc.contributor.author
Martí i Masana, Guillem
dc.date.accessioned
2016-11-30T11:36:28Z
dc.date.available
2016-11-30T11:36:28Z
dc.date.issued
2016-07-08
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/398204
dc.description.abstract
Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de qualificació de risc, el model ESG Audit ofereix una escala de qualificació alfabètica que permet resumir una gran quantitat d'informació. Ara per ara, aquesta informació s'ofereix en format qualitatiu i obliga als analistes a llegir extensos informes de RSC dissenyats per les empreses com a eina de comunicació corporativa. Amb la voluntat de demostrar que la relació de l’empresa amb el seu entorn, té rellevància més enllà del màrqueting, aquest estudi es fonamenta en la ESG, un concepte de base analítica que facilita la identificació del seu valor comptable. Així s'aconsegueix demostrar que mantenir una bona relació amb l'entorn no és una qüestió filantròpica, sinó que té una gran influencia en la consecució deis objectius de l'empresa.
en_US
dc.description.abstract
Esta tesis doctoral propone un modelo de ráting para valorar la relación de las empresas con su entorno de una forma objetiva, contrastable, cuantificable y comparable. Inspirado en los usados por las agencias de calificación de riesgo, el modelo ESG Audit ofrece una escala de calificación alfabética que permite resumir una gran cantidad de información. Por ahora, esta información se ofrece en formato cualitativo y obliga a sus analistas a leer extensos informes de RSC diseñados por las empresas como herramienta de comunicación corporativa. Con voluntad de demostrar que la relación de la empresa con el entorno tiene relevancia más allá del marketing éste estudio se fundamenta en la ESG, un concepto de base analítica que facilita la identificación de su valor contable. Así se logra demostrar que mantener una buena relación con el entorno no es una cuestión filantrópica, sino que tiene gran influencia en la consecución de los objetivos de la empresa.
en_US
dc.description.abstract
This study proposes a model of rating to evaluate the relationship of the companies with their environment in an objective, contrastable, measurable and comparative way. Inspired in the used by the risk rating agencies, the ESG Audit model offers a scale of alphabetical qualification that allows resuming a huge quantity of information. For now, this information is offered in a qualitative format and forces the analyst to read extensive reports of CSR designed by companies as an advertising tool. With the willingness of demonstrate that the relationship of the company with its environment has relevance beyond the marketing, this study is based on ESG, a concept with an analytic base that facilitates the identification of its accounting value. lt manages to demonstrate that keeping a good relationship with the environment is not a philanthropic matter, but has a big influence in the achievement of the company's objectives.
en_US
dc.format.extent
302 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Abat Oliba
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Avaluació d'empreses
en_US
dc.subject
Models matemàtics
en_US
dc.subject
Responsabilitat social de l'empresa
en_US
dc.title
ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
65
en_US
dc.contributor.director
Ripoll Alcón, Joan,
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tgmm.pdf

5.474Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)