Electrodeposició de nanoestructures amb propietats magnètiques o catalítiques: síntesi, caracterització i propietats

 

Files in this item

This item appears in the following Collections