Grup de Recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab)

Grup de Recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab)

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.

Edifici F UVic-UCC

If you are a doctor of Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uvic.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

  • Ferrer Solà, Marta (Date of defense: 07-02-2017)
    La tesi, “Atenció a les ferides complexes en unitats clíniques de ferides”, és una tesi que pretén aportar innovació per reduir el temps de curació de les ferides, en el context d’una unitat especialitzada. Per aconseguir ...