Open Strategies for Innovation in the Public Sector: Challenges and Opportunities

Author

Lee, Melissa Jo

Director

Almirall Mezquita, Esteve

Date of defense

2017-07-28

Pages

130 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. ESADE ADE - Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació

Abstract

La col·laboració amb socis externs proporciona un mitjà per ampliar la base de coneixement d'una empresa, reduir els temps de desenvolupament del producte, augmentar la innovació i proporcionar avantatges competitius. Aquesta tesi contribueix a la recerca en innovació oberta i de l'usuari mitjançant l'exploració qualitativa d’estratègies en el context del sector públic. La tesi pretén comprendre els motors subjacents de la innovació cívica a partir dels esforços innovadors de ciutats europees i americanes. Les ciutats accedeixen a la informació tàcita de l'usuari aprofitant el context i la tecnologia per proporcionar solucions innovadores col·laborant amb plataformes i organitzacions cíviques. Es proposa un enfocament integral de l'ecosistema, ampliant les conceptualitzacions actuals dels ecosistemes empresarials. L'èmfasi en la capacitat desorptive en les organitzacions cíviques es considera una elusió del bloqueig, a causa dels dèficits cívics en capacitat d'absorció. La importància dels processos d'innovació situats en entorns del món real s'examina en líving labs, mentre es compara amb altres metodologies. A més a més, aquesta tesis proposa en el context de la Open Public Policy Innovation una eina millorada per tal d’accedir a la informació tàcita dels usuaris.


La colaboración con socios externos proporciona un medio para ampliar la base de conocimiento de una empresa, reducir los tiempos de desarrollo del producto, aumentar la innovación y proporcionar ventajas competitivas. Esta tesis contribuye a la investigación en innovación abierta y del usuario mediante la exploración cualitativa de estrategias en el contexto del sector público. La tesis pretende comprender los motores subyacentes de la innovación cívica a partir de los esfuerzos innovadores de ciudades europeas y americanas. Las ciudades acceden a la información tácita del usuario aprovechando el contexto y la tecnología para proporcionar soluciones innovadoras colaborando con plataformas y organizaciones cívicas. Se propone un enfoque integral del ecosistema, ampliando las conceptualizaciones actuales de los ecosistemas empresariales. El énfasis en la capacidad desorptive en las organizaciones cívicas se considera una elusión del bloqueo, debido a los déficits cívicos en capacidad de absorción. La importancia de los procesos de innovación situados en entornos del mundo real se examina en living labs, mientras se compara con otras metodologías. Además, esta tesis propone en el contexto de la Open Public Policy Innovation una herramienta mejorada para acceder a la información tácita de los usuarios.


Collaboration with external partners provides a means of expanding a firm’s knowledge base, decreasing product development timelines, increasing innovation, and providing competitive advantage. This thesis contributes to the research in open innovation and user innovation by exploring these strategies in the context of the public sector. By examining nascent innovation endeavors in European and American cities, the thesis seeks to understand the underlying drivers of civic innovation, how civic organizations foster communities of collaborators and civic platforms, and how governments access tacit user information by leveraging context and technology to provide innovative solutions. An Integrated Ecosystem Approach is proposed, expanding current conceptualizations of business ecosystems. An emphasis on desorptive capacity in civic organizations is considered as a circumvention of lockout, due to civic deficits in absorptive capacity. The importance of innovation processes situated in real-world environments is examined in living labs, as compared to other methodologies. And an enhanced utility of technology as a tool for accessing tacit user information is proposed in the context of Open Public Policy Innovation.

Keywords

Innovation; Innovació; Innovación; Collaboration; Col·laboració; Colaboración

Subjects

00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats; 3 - Ciències socials; 331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball; 334 - Formes d'organització i cooperació en l'economia; 65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Melissa_Jo_Lee.pdf

5.103Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.