La gramática en la enseñanza de la lengua española como l2 desde un tratamiento integrado de lenguas y un enfoque basado en tareas en la educación secundaria obligatoria

Author

Tena Subirats, Marta

Director

Bargalló Escrivà, María

Date of defense

2017-05-30

Pages

539 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

La convivència de la llengua catalana i l’espanyola en els centres de Secundària de Catalunya, tant a les aules com fora d’aquestes, fa necessària la reflexió sobre la metodologia i els recursos que s’usen a les classes per a aconseguir la competència comunicativa en les dos llengües. En els centres de Secundària de Catalunya, en l’assignatura de Llengua espanyola, el material usat principalment és el llibre de text, el qual, malgrat que, després de les darreres reformes educatives, ha introduït diferents dimensions comunicatives, té com a contingut central la gramàtica treballada des d’una perspectiva estructuralista. El tractament integrat de llengües i l’enfocament basat en tasques són els pilars bàsics en els quals es fonamenten les unitats didàctiques que s’han experimentat en alumnes des de 2n a 4t d’ESO amb l’objectiu de comprovar si els resultats de l’aprenentatge amb aquesta metodologia són més satisfactoris, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal, que els obtinguts amb un mètode més tradicional, com el que predomina en la major part dels llibres de text més usats.


La convivencia de la lengua catalana y la española en los centros de Secundaria de Cataluña, tanto en las aulas como fuera de ellas, hace necesaria la reflexión sobre la metodología y los recursos que se usan en las clases para alcanzar la competencia comunicativa en las dos lenguas. En los centros de Secundaria de Cataluña, en la asignatura de Lengua española, el material usado principalmente es el libro de texto, el cual, a pesar de que, después de las últimas reformas educativas, ha introducido diferentes dimensiones comunicativas, tiene como contenido central la gramática trabajada desde una perspectiva estructuralista. El tratamiento integrado de lenguas y el enfoque basado en tareas son los pilares básicos en los que se fundamentan las unidades didácticas que se han experimentado en alumnos desde 2º a 4º de ESO con el objetivo de comprobar si los resultados del aprendizaje con esta metodología son más satisfactorios, tanto en el ámbito académico como en el personal, que los obtenidos con un método más tradicional, como el que predomina en la mayor parte de los libros de texto más usados.


Cohabitation of Catalan and Spanish languages in secondary schools in Catalonia, in the classrooms as well as out of them, requires a reflection on the methodology and resources that are used in the classes in order to achieve communicative competence in both languages. In secondary schools in Catalonia, when teaching the Spanish subject, the most-used material is the textbook. Despite of the introduction of different communicative dimensions due to the last education reforms, said textbook has got as a central content the grammar worked from a structuralist approach. The integrated treatment of languages and the task-based approach are the main bases for the teaching sequences which have been experimented in student groups from second to fourth of ESO (Obligatory Secondary School) with the aim of checking whether the learning results using said methodology are more satisfactory in the academic field as well as in the personal one than those achieved with a more traditional method, such as the one that predominates in the majority of the most-used textbooks.

Keywords

gramàtica; didàctica; lingüística; grammar; teaching aproach; language

Subjects

373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

TESI.pdf

5.625Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)