La importancia de la responsabilidad social corporativa : propuesta de aplicación en el ámbito de las gestorías administrativas adscritas al COGAC

Author

Rello Condomines, Enric

Director

Parra Rodríguez, Carmen, 1962-

Date of defense

2017-07-27

Pages

312 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

Aquesta investigació estudia l’abast de la responsabilitat social corporativa al camp dels despatxos professionals, incidint amb especial atenció al grau d’implantació a les Gestories Administratives adscrites al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya de la província de Lleida. S’analitzen els conceptes i àmbits de la responsabilitat social empresarial. En el present treball s’estudia la conceptualització doctrinal de la Responsabilitat Social Corporativa en els seus aspectes legislatius, de gestió organitzativa i de les seves capacitats en l’àmbit del màrqueting. Mitjançant el present treball s’obté evidencia de que les Gestories Administratives de la província de Lleida mantenen un alt grau de retard en la implantació i difusió de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa. Per tant, després de la investigació empírica de cada una de les pàgines web de les Gestories Administratives en relació a quatre variables significatives: existència de memòria anual de RSC, de codi de conducta, d’accions de sostenibilitat, i de publicació i transparència de resultats econòmics i financers, es constata que hi ha grans possibilitats de desenvolupament a nivell de màrqueting social.


Esta investigación estudia el impacto de la responsabilidad social corporativa en el ámbito de los despachos profesionales, prestando especial atención al grado de implantación en las Gestorías Administrativas adscritas al Col·legi oficial de Gestors Administratius de Catalunya de la provincia de Lleida. Se analizan los conceptos y ámbitos de la responsabilidad social empresarial. En el presente trabajo se estudia la conceptualización doctrinal de la Responsabilidad Social Corporativa en sus aspectos legislativos, junto a los aspectos de gestión organizativa y sus capacidades en el ámbito del marketing. Mediante el presente trabajo se obtiene evidencia de que las Gestorías Administrativas de la provincia de Lleida mantienen un elevado grado de retraso en la implantación y difusión de políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Así mismo, después de la investigación empírica de cada una de las páginas web de las Gestorías Administrativas en relación a cuatro variables significativas: existencia de memoria anual de RSC, de código de conducta, de acciones de sostenibilidad, y de publicitación y transparencia de resultados económicos y financieros, se constatan grandes posibilidades de desarrollo en materia de marketing social.


This research studies the impact of corporate social responsibility in the field of consultancy firms, paying particular attention to the degree of implementation in the Gestorias Administrativas attached to the Col•legi oficial de Gestors Administratius de Catalunya in the province of Lleida. Concepts and scope of corporate social responsibility are analyzed in this study. In this paper the doctrinal conceptualization of Corporate Social Responsibility from the legal point of view is studied, along with aspects of organizational management and its prospects in the field of marketing. Based on this research, it has been found that of the Gestorías Administrativas in the province of Lleida experience a substantial delay in the implementation and dissemination of Corporate Social Responsibility policies. Moreover, following the empirical research of the websites of each studied Gestorías Administrativas in relation to four variables: the existence of an annual CSR report, code of conduct, sustainability actions, and publication and transparency regarding economic and financial results, a great development potential in the field of social marketing has been identified.

Keywords

Responsabilitat social de l'empresa; Gestoria administrativa; Responsabilidad social de la empresa; Gestoría administrativa; Corporate social responsibility; Advisory firm

Subjects

346 - Economic law. Law of government control of the economy

Documents

Terc.pdf

2.891Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)