Las fiscalizaciones de gestión en el sector público. El Tribunal de Cuentas y los principios constitucionales de economía, eficiencia y eficacia

Author

Figuerola Sicart, Fernando,

Director

Corona Ramón, Juan Francisco

Nuevo López, Pablo,

Date of defense

2017-05-17

Pages

532 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

El Tribunal de Cuentas és un òrgan constitucional que té les funcions de fiscalització externa de la gestió econòmic-financera del Sector públic i del seu enjudiciament comptable. La Constitució Espanyola altrament predica gestionar sota els principis d’economia, eficiència i eficàcia. Sempre, però especialment en els temps de crisi en la que ens trobem, s’haurà d’examinar i informar de manera expressa a la llum dels esmentats principis constitucionals la gestió pública.


El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que tiene las funciones de fiscalización externa de la gestión económico-financiera del Sector público y de su enjuiciamiento contable. La Constitución Española, a su vez, predica gestionar bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia. Siempre, pero especialmente en los tiempos de crisis en la que nos encontramos, se deberá examinar e informar de forma expresa a la luz de dichos principios constitucionales la gestión pública.


The Tribunal de Cuentas is a constitutional organ which has the external functions of economic and financial management of the public sector and accounting prosecution. The Spanish Constitution, in turn preaches to manage under the principles of economy, efficiency and effectiveness. Always, but especially in times of crisis in which we find ourselves, it should examine and report expressly in light of these constitutional principles the public administration.

Keywords

Hisenda pública; Sector públic; Auditoria; Hacienda pública; Sector público; Auditoria; Public treasury; Public sector; Audit

Subjects

336 - Finance

Documents

Tffs.pdf

3.001Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)