Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Bases moleculares de la meiosis en mamíferos 

Alemany Schmidt, Alexandra (Date of defense: 2017-06-16)

- Introducció: La meiosi és un tipus de divisió cel·lular íntimament lligat a la gametogènesi en eucariotes superiors, la finalitat és la reducció del nombre cromosòmic de diploide a haploide (és a dir, de 2n a n) en el ...