Contornos possíveis das escolas de direito no Brasil: humanização do ensino do direito ambiental

Author

Araújo De Holanda, Ana Paula

Director

Borràs Pentinat, Susana

Date of defense

2017-11-03

Pages

400 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Amb la finalitat d’assolir la salvaguarda del medi ambient i restablir les relacions entre els éssers humans amb el seu entorn, la present tesi doctoral té com a objectiu principal investigar si l’educació ambiental consubstanciada per la Constitució Federal de 1988 – CF / 88 ha repercutit en l’ensenyament superior, en especial en els cursos de la titulació Dret a Brasil, així com si els professionals i personal docent d’aquestes escoles són aptes per a aplicar als casos jurídics els preceptes de l’ambientalització curricular. Sota aquest prisma, en aquesta investigació doctoral s’analitza l’evolució històrica de la regulació del Dret ambiental a Brasil, de la seva situació colonial fins a l’adopció de la CF / 88, en especial l’article 225 i la dinàmica de la Política Nacional i Internacional d’Educació Ambiental. Al respecte, la tesi permet constatar una escassa aplicació de l’educació ambiental de manera transversal, tot i estar disciplinada a la CF / 88 i en diverses lleis i tractats en els que el Brasil és signatari. De tot això no sols es desprèn que hi ha una inaplicació de les normes reguladores de l’educació ambiental i el consegüent reflex negatiu en el sistema de justícia, sinó també la necessitat d’aportar nous mecanismes de promoció de l’ambientalització curricular en els estudis de Dret.


Con la finalidad de lograr de la salvaguardia del medio ambiente y reestablecer las relaciones de los seres humanos con su entorno, la presente tesis doctoral tiene como objetivo principal investigar si la educación ambiental, consubstanciada por la Constitución Federal de Brasil de 1988 - CF / 88 ha repercutido en la enseñanza superior, en especial en los cursos de la titulación de Derecho en Brasil, así como si los profesionales docentes de estas son aptos para aplicar en los casos jurídicos los preceptos de la ambientalización curricular. Bajo este prisma, se analiza cómo se la evolución histórica de la regulación del Derecho ambiental en Brasil, de su situación colonial hasta la adopción de la CF / 88, en especial a través del artículo 225 y la dinámica de la Política Nacional e Internacional de Educación Ambiental. Al respecto, la tesis logra demostrar una escasa aplicación de la educación ambiental de modo transversal, a pesar de estar disciplinada en la CF / 88 y en diversas leyes y tratados, de los que Brasil es signatario. De ello se desprende no solo la inaplicación de las normas reguladoras relativas a la educación ambiental y el consiguiente reflejo negativo en el sistema de justicia, sino también la necesidad de adoptar nuevos mecanismos de promoción de la ambientalización curricular en los estudios de Derecho.


Under the scope of safeguarding the environment and reestablishing the relations of Human Beings with their surroundings, the present research aims to verify if the environmental education embodied in the Federal Constitution of 1988 - CF / 88 has been irradiated in higher education, especially in Law of Brazil, as well as if the professionals coming from these schools are able to apply in the legal cases the precepts of environmental education. In this perspective, it was analyzed how the regulation of environmental Law of Brazil Colony was done until CF / 88, especially article 225 and the dynamics of the National and International Environmental Education Policy. The low application of environmental education was verified in a transversal way, despite being disciplined in CF / 88 and in several laws and treaties to which Brazil is a signatory. Thus, it is concluded that there is an inapplication of the norms regulating environmental education and the consequent negative impact on the justice system.

Keywords

educació ambiental; constitució federal 1988; solució pacífica de controversi; educación ambiental; solución pacifica de controver; environmental education; federal constitution 1988; peaceful settlement of disp

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 378 - Higher education. Universities. Academic study; 504 - Threats to the environment

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

26.77Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)