La implantació de l’energia eòlica terrestre a Catalunya

Author

Gifreu Font, Antoni

Director

Fuentes i Gassó, Josep Ramon

De la Varga Pastor, Aitana

Date of defense

2017-09-21

Pages

568 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Aquesta obra és un monogràfic sobre la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, un país on aquesta tecnologia no s’ha desenvolupat com s’esperava. A grans trets l’estudi té com a objectiu: explicar com funciona la tecnologia; apuntar quines polítiques públiques s’utilitzen per promocionar l’energia eòlica a Europa, l’Estat espanyol i Catalunya; mostrar quina importància té la planificació energètica i territorial en aquest sector; analitzar els procediments d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública, connexió a la xarxa i declaració d’impacte ambiental; el paper dels Ens locals; presentar quins problemes i quins beneficis presenta la instal•lació de l'energia eòlica; analitzar la paralització eòlica a Catalunya; explicar la tendència dels principals països en desenvolupament eòlic; i, finalment, un exercici comparat entre la implantació de l’energia eòlica a Catalunya i a Itàlia. En definitiva, aquest estudi pretén donar a conèixer el fet eòlic a Catalunya, amb l’objectiu d’avançar cap a una implantació eòlica més entenedora, justa i sostenible.


Esta obra es un monográfico sobre la implantación de la energía eólica en Cataluña, un país donde esta tecnología no se ha desarrollado como se esperaba. A grandes rasgos el estudio tiene como objetivo: explicar cómo funciona la tecnología; apuntar qué políticas públicas se utilizan para promocionar la energía eólica en Europa, España y Cataluña; mostrar qué importancia tiene la planificación energética y territorial en este sector; analizar los procedimientos de autorización administrativa, declaración de utilidad pública, conexión a la red y declaración de impacto ambiental; el papel de los Entes locales; presentar qué problemas y qué beneficios presenta la instalación de la energía eólica; analizar la paralización eólica en Cataluña; explicar la tendencia de los principales países en desarrollo eólico; y, finalmente, un ejercicio comparado entre la implantación de la energía eólica en Cataluña y en Italia. En definitiva, este estudio pretende dar a conocer el hecho eólico en Cataluña, con el objetivo de avanzar hacia una implantación eólica más comprensible, justa y sostenible.


This book is a monograph on the implementation of wind power in Catalonia, a country where this technology has not been developed as expected. In general the study aims to: explain how the technology works; a point which public policies used to promote wind energy in Europe, Spain and Catalonia; show how important is the regional energy planning in this sector; analyze administrative authorization procedures, declaration of public utility, grid connection and environmental impact statement; the role of local authorities; present the problems and benefits of wind power installation; analysis paralysis wind Catalonia; explain the main trend of developing wind; and, finally, a comparative exercise between the implementation of wind power in Catalonia and Italy. In short, this study seeks to highlight the wind power fact in Catalonia, with the aim of moving towards a more meaningful, fair and sustainable wind power implementation.

Keywords

ENERGIA EÒLICA; ENERGIES RENOVABLES; DRET AMBIENTAL; DERECHO AMBIENTAL; WIND ENERGY; RENEWABLE ENERGY; ENVIRONMENT LAW

Subjects

349 - Special branches of law. Miscellaneous legal matters; 504 - Threats to the environment; 621.3 Electrical engineering; 71 - Physical planning. Regional, town and country planning. Landscapes, parks, gardens

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

11.46Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)