Aplicación del enfoque orientado a la acción en el diseño de materiales de enseñanza de cultura para fines profesionales: el caso turco-español, español-turco

Author

Agdanli, Aslihan

Director

Iglesia Martín, Sandra

Date of defense

2016-02-08

Pages

647 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

L’objectiu principal d’aquesta tesi es posar les bases d’una proposta de materials didàctics complementaris sobre cultura, corresponents al nivell B2-C1 del MCER (2002), que afavoreixin el desenvolupament de la competència cultural de professionals i alumnes universitaris turcs que aprenen espanyol per moure’s en àmbits professionals. Per aquest motiu, es va dur a terme una investigació de metodologia mixta multiphase adoptant l’enfoc orientat a l’acció del MCER. A la primera fase de la investigació es va analitzar el component cultural a set manuals d’espanyol orientat al món laboral i dels negocis (nivells B2-C1) per detectar les necessitats de millora metodològica i de contingut relatives a l’ensenyança de la cultura. A la segona fase, van ser entrevistats professionals turcs i espanyols que es mouen per àmbits laborals turcs emprant l’espanyol. Com a resultat d’aquestes entrevistes, es va aconseguir identificar una sèrie d’esdeveniments comunicatius dels que són participants els professionals, les tasques que es realitzen i els continguts culturals necessaris per portar-les a terme. Per últim, es va realitzar un anàlisi de necessitats en alumnes universitaris turcs per identificar tasques pròpies del futur àmbit laboral. La investigació realitzada en tres fases va demostrar, en el seu conjunt, la necessitat de nous materials d’ensenyança i aprenentatge d’espanyol que es basen en els esdeveniments comunicatius que tenen terme als àmbits professionals turcs. Per aquesta raó, a l’última etapa de la tesi, es realitza una proposta d’activitats per contribuir al desenvolupament de la competència cultural basades en l’ús de l’espanyol als àmbits professionals turcs i en les relacions interpersonals entre espanyols, tenint en compte les necessitats d’alumnes universitaris turcs i les necessitats de millora dels manuals.


El objetivo principal de esta tesis es sentar las bases de una propuesta de materiales didácticos complementarios sobre cultura, correspondientes al nivel B2-C1 del MCER (2002), que favorezcan el desarrollo de la competencia cultural de profesionales y alumnos universitarios turcos que aprenden español para desenvolverse en ámbitos profesionales. Por ello, se condujo una investigación de metodología mixta de multiphase adoptando el enfoque orientado a la acción del MCER. En la primera fase de la investigación se analizó el componente cultural en siete manuales de español orientado al mundo laboral y de los negocios (niveles B2-C1) para detectar las necesidades de mejora metodológica y de contenido relativas a la enseñanza de la cultura. En la segunda fase, fueron entrevistados profesionales turcos y españoles que se desenvuelven en ámbitos laborales turcos empleando el español. Como resultado de estas entrevistas, se consiguió identificar una serie de eventos comunicativos en los que son participantes los profesionales, las tareas que realizan en los mismos y los contenidos culturales necesarios para llevarlas a cabo. Por último, se realizó un análisis de necesidades en alumnos universitarios turcos para identificar tareas propias del futuro ámbito laboral. La investigación realizada en tres fases demostró, en su conjunto, la necesidad de nuevos materiales de enseñanza y aprendizaje de español que se basen en los eventos comunicativos que tienen lugar en los ámbitos profesionales turcos. Por esta razón, en la última etapa de la tesis, se realiza una propuesta de actividades para contribuir al desarrollo de la competencia cultural basadas en el uso del español en los ámbitos profesionales turcos y en las relaciones interpersonales entre los españoles, teniendo en cuenta las necesidades de alumnos universitarios turcos y las necesidades de mejora de los manuales.

Keywords

Enfoc orientat a l'acció; Espanyola profesional; Cultura; Enfoque orientado a la acción; Español profesional; Action oriented approach; Profesional spanish; Culture

Subjects

37 - Education; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

TESIS.pdf

13.35Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)