L'acció exterior de la Generalitat de Catalunya durant els governs del tripartit (2003-2006): cap a una estructura d'estat?

Author

Prats Mora, M. Àngels

Director

Castellà Surribas, Santiago J.

Date of defense

2015-12-14

Pages

800 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

La present recerca es proposa l’anàlisi crítica de l’acció exterior dels Governs de la Generalitat de Catalunya durant el període (2003-2010), en que es configuren coalicions de govern tripartides. L’objecte és determinar si les estratègies i les actuacions realitzades en aquest camp, responen al model d’una estructura d’estat, tot i ser compatibles amb el marc constitucional autonòmic. La reivindicació de Catalunya com a nació i la viabilitat d’una opció secessionista de l’estat espanyol, per conformar un nou estat en el marc de la Unió Europea, si aquesta és la voluntat democràtica, fa necessari determinar, si les estratègies i estructures desenvolupades durant els governs del tripartit, sota la direcció principalment d’Esquerra Republicana de Catalunya, permeten assolir una acció exterior proactiva i moderna per part del Govern de la Generalitat, sense els límits clàssics en aquest àmbit. Donar resposta a aquestes qüestions precisava com a pas previ un anàlisi històric de la situació política i social de Catalunya, especialment en els moments mes recents de la història contemporània repassant els períodes republicà, de la dictadura franquista i de la represa de l’autogovern amb els governs de Jordi Pujol.


La presente investigación se propone el análisis crítico de la acción exterior de los Gobiernos de la Generalitat de Cataluña durante el periodo (2003-2010), en que se configuran coaliciones de gobierno tripartitas. El objeto es determinar si las estrategias y las actuaciones realizadas en este campo, responden al modelo de una estructura de estado, compatibles con el marco constitucional autonómico. La reivindicación de Cataluña como nación y la viabilidad de una opción secesionista del estado español, para conformar un nuevo estado en el marco de la Unión Europea, si esta es la voluntad democrática, hace necesario determinar, si las estrategias y estructuras desarrolladas durante los gobiernos del tripartito, bajo la dirección principalmente de Esquerra Republicana de Catalunya, permiten lograr una acción exterior proactiva y moderna por parte del Gobierno de la Generalitat, sin los límites clásicos en este ámbito. Dar respuesta a estas cuestiones precisaba como paso previo un análisis histórico de la situación política y social de Cataluña, especialmente en los momentos mas recientes de la historia contemporánea repasando los periodos republicano, de la dictadura franquista y de la reanudación del autogobierno con los gobiernos de Jordi Pujol.


The present investigation proposes itself the critical analysis of the exterior action of the Governments of the Autonomous government of Catalonia during the period (2003-2010), in which tripartite coalitions of government are formed. The object is to determine if the strategies and the actions realized in this field, answer to the model of a structure of condition, in spite of being compatible with the constitutional autonomous frame. The recovery of Catalonia like nation and the viability of a secessionist option of the Spanish condition, to shape a new condition in the frame of the European Union, if this one is the democratic will, does necessarily to determine, if the strategies and structures developed during the governments of the tripartite one, under the direction principally of Esquerra Republicana of Catalonia, allow to achieve an exterior proactive and modern action on the part of the Government of the Autonomous government of Catalonia, without the classic limits in this area. Addressing these issues needed as a first step a historical analysis of the political and social situation in Catalonia, especially in more recent times of reviewing contemporary history republican periods of the Franco dictatorship and the resumption of self-government with the governments of Jordi Pujol.

Keywords

ACCIÓ EXTERIOR; DIPLOMACIA PUBLICA; GENERALITAT CATALUNYA; ACCIÓN EXTERIOR; DIPLOMACIA PUBLICA; INTERNATIONAL AFFAIR; PUBLIC DIPLOMACY; CATALAN GOVERMENT

Subjects

32 - Politics; 341 - International law; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 35 - Public administration. Government. Military affairs

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

4.993Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)