Departament de Ciències Bàsiques i Metodològiques

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Desarrollo e implementación de la Planificación de Decisiones Anticipadas en Cataluña: análisis del impacto de su puesta en práctica a partir de la autoeficacia de los profesionales sanitarios 

Lasmarías Martínez, Cristina (Date of defense: 2022-01-21)

La planificación de decisiones anticipadas (PDA) ha emergido como un proceso facilitador del respeto a la autono mía en la atención a personas con enfermedades crónicas avanzadas. Esta autonomía se construye en función del ...

Trauma infantil, esquizofrenia y disociación: bases del constructo 

Álvarez Alonso, María José (Date of defense: 2021-11-03)

La evidencia actual sugiere una alta prevalencia de historia de maltrato infantil en los pacientes diagnosticados de trastornos del espectro psicótico. Además, los pacientes con antecedentes de trauma infantil tienen ...

El risc de caiguda del pacient ambulatori amb malaltia crònica: Inventari de detecció de factors de risc de caiguda 

Molina Robles, Esmeralda (Date of defense: 2021-04-09)

Aquesta tesi està orientada en tres capítols principals. En el primer capítol es descriu l’impacte d’una intervenció educativa i d’exercicis físics en la força muscular, la capacitat funcional, la percepció dolor, el ...

Intervención temprana multimodal de fisioterapia para niños prematuros y sus padres 

Ochandorena Acha, Mirari (Date of defense: 2020-12-03)

La intervención temprana multimodal de fisioterapia se presenta como una intervención preventiva para niños nacidos prematuros y sus padres. Iniciando en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y continuando después ...

Efectivitat d'un programa de rehabilitació respiratòria en pacients obesos sedentaris amb Síndrome d'Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Son 

Parés Martínez, Carles (Date of defense: 2020-09-25)

La Síndrome d’Apnea Obstructiva del Son (SAOS) constitueix una de les malalties respiratòries cròniques de major rellevància donada la seva elevada prevalença entre la població adulta general i les seves conseqüències ...

Avaluació de l'impacte d'un programa individualitzat d'activitat física per a persones majors de 75 anys per a reduir caigudes: Exercicis funcionals integrats a les activitats de la vida diària 

Font Jutglà, Cristina (Date of defense: 2019-12-11)

Introducció: Les caigudes en persones grans evoquen a la fragilitat clínica, deteriorament funcional, pèrdua d’autonomia i discapacitat. Objectius: a)avaluar intervencions d’exercici d’AF suau per millorar la salut ...

Eficacia de las intervenciones cognitivas basadas en la ocupación en personas con demencia en fase moderada : revisión sistemática y estudio piloto 

Garrido Pedrosa, Jèssica (Date of defense: 2017-09-13)

La demencia afecta las funciones cognitivas y tiene un impacto directo sobre la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. Por este motivo, se vuelve relevante intervenir para enlentecer el deterioro cognitivo y ...